ANUNȚ PUBLIC - DEZBATERE PUBLICĂ

MHC TAIA

S.C. HIDRO CLEAR S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1-3, jud. Sibiu, tel/fax:0269.250.297, e-mail: office@hidroclear.ro, cu punctul de lucru “AMENAJARE HIDROENERGETICĂ TAIA”, situat pe râul Taia, intravilanul și extravilanul orașului Petrila, jud. Hunedoara, Anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice privind Raportul pentru Bilanțul de Mediu Nivel I, în vederea emiterii autorizației de mediu pentru activitatea: „Producția de energie electrică”, cod CAEN rev. 2 nr. 3511. Amenajarea Hidroenergetică Taia este amplasată în orașul Petrila, bazinul hidrografic Jiu (cod cadastral VII) pe râul Taia, afluent de dreapta a Jiului de Est. Accesul la construcția hidroenergetică se face din drumurile forestiere Taia – Aușel și Valea Popii. Obiectivul este o construcție liniară având 2 captări pe râul Taia și Aușel, conducta de transport apă (aducțiunea) cu lungimea totală de cca. 6.897 m, amplasată în lungul pârâului Taia, uzina de producere a energiei electrice și evacuatorul de apă turbinată.

În raport cu zonele protejate din proximitate, Amenajarea hidroenergetică Taia este situată:

  • În exteriorul Rezervației Naturale Cheile Tăii, amplasamentul MHC aflându-se la o distanță de aprox. 200 m față de aceasta;
  • În exteriorul Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina, amplasamentul MHC aflându-se la o distanță de aprox. 8 km de limita Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina;
  • La granița limitrofă, în interiorul sitului de importanță comunitară ROSCI 0087 Grădiștea Muncelului – Cioclovina, distanța de la limita sitului până la amplasamentul MHC fiind de cca. 70 m.

Activitatea Amenajării Hidroenergetice Taia nu are capacitatea de a impacta în mod negativ semnificativ mediul înconjurător, având în vedere specificul activității și procesul tehnologic aferent acesteia. Astfel, au fost analizate toate posibilele forme de impact pe care această amenajare hidroenergetică le-ar putea genera asupra mediului, inclusiv asupra biodiversității, și au fost luate măsuri de protecție care vor fi menținute în continuare, pentru a preveni și diminua orice potențial impact negativ. Concluziile acestei analize sunt reflectate în documentația tehnică depusă de titular în cadrul prezentei proceduri de autorizare. Cu titlu de exemplu, măsurile de protecție vizează: gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate pe amplasament, realizarea scărilor de pești, monitorizarea constantă a activității prin raportare la factorii de mediu relevanți, inclusiv fauna și flora din jurul amplasamentului, precum și orice alte măsuri considerate ca fiind necesare, care vor fi impuse de autoritatea competentă de mediu în acest scop.

Raportul pentru Bilanțul de Mediu Nivel I privind obiectivul “AMENAJARE HIDROENERGETICĂ TAIA” se poate consulta pe site-ul http://www.anpm.ro/ro/web/apm-hunedoara/documente-procedura-autorizare și pe site-ul titularului http:/www.hidroclearsb.com și/sau la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vinerei între orele 8.00-14.00 și pe site-ul titularului Dezbaterea publică va avea loc în data de 30.03.2022, orele 1500 la Casa de Cultură din orașul Petrila, jud. Hunedoara. Observațiile, sugestiile, propunerile, contestațiile publicului se pot depune și în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul A.P.M. Hunedoara din str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, județul Hunedoara, telefon: 0254 215445 Fax: 0254 212252, sau pe e mail la adresa office@apmhd.anpm.ro, până la data de 30.03.2022, inclusiv.

Bilant de mediu nivel I